Jokk

 

Vi skapar värde för Er genom bland annat följande tjänster:

 • Logistikstrategier
 • Design av distributionslösningar
 • Verksamhetsanalyser
 • Riskanalyser, kontinuitets- och krisplanering
 • Process- och metodutveckling
 • Hållbara transporter
 • Kravspecifikation och införande av IT-stöd
 • Upphandling av transporter, 3PL, utrustning och IT-system
 • Projektledning och projektstöd vid genomförande och förändring
  logistik mariefred