Bro.jpg 2009-10-05

Litet företag som skapar bestående konkurrenskraft

 

Logivision är ett enmansföretag med bred och djup kunskap om logistik från olika branscher och ett brett kontaktnät av samarbetspartners som vi gärna samarbetar med vid behov. Vår strategi för att vara konkurrenskraftiga är att tillföra kompetens och innovation, men alltid genom att utgå från kundens förutsättningar och att sätta deras kort- och långsiktiga intressen främst. Vi levererar inom överenskommen tid och med hög kvalitet.

 

För oss innebär logistik en helhetssyn på flöden och processer, där styrning och organisation från början integreras i lösningarna. Lösningarna ska vara värdeskapande och baseras på kundernas behov och krav, där IT-stöd ofta är nödvändigt men aldrig får bli ett självändamål.

 

Att ha en genomtänkt och tydlig logistikstrategi är viktigt, men det är lika viktigt att förutsättningarna på den taktiska nivån anpassas till den beslutade strategin. Logistiska aspekter bör också tas i beaktande vid utformning av marknads- och försäljningsstrategier, i vissa fall bör dessa till och med baseras på logistikens möjligheter.

Att värna om miljö och människa är en självklarhet för oss. Därför är hållbarhet en viktig utgångspunkt i de lösningar vi föreslår och genomför - bra för oss alla, dessutom stärker det våra kunders varumärken!